Mājas Radio Internets Privātmājām

Abonēšanas maksa mēnesī:      (Visi tarifi norādīti ar PVN 21%)

Mājas Radio Internets Standarts .... € 13.77
- diennakts piekļuve Latvijas un ārvalstu internet resursiem
- pieslēguma datu pārraides ātrums lejupielādes virzienā līdz    4  Mbit/s
- pieslēguma datu pārraides ātrums augšupielādes virzienā līdz 1  Mbit/s
- 1 reāla statiskā IP adrese

Mājas Radio Internets Luksus ...... € 17.22
- diennakts piekļuve Latvijas un ārvalstu internet resursiem
- pieslēguma datu pārraides ātrums lejupielādes virzienā līdz    6  Mbit/s
- pieslēguma datu pārraides ātrums augšupielādes virzienā līdz 1 Mbit/s
- 1 reāla statiskā IP adrese

Mājas Radio Internets Pro ............. € 21.88
- diennakts piekļuve Latvijas un ārvalstu internet resursiem
- pieslēguma datu pārraides ātrums lejupielādes virzienā līdz    8  Mbit/s
- pieslēguma datu pārraides ātrums augšupielādes virzienā līdz 2  Mbit/s
- 1 reāla statiskā IP adrese

1 Kbit =1000  bit
1 Mbit =1000  Kbit 

 

 
LV    RUS