Mājas internets

Abonēšanas maksa mēnesī:      (Visi tarifi norādīti ar PVN 21%

Mājas Internets Standarts ......... € 13.77     
- diennakts piekļuve Latvijas un ārvalstu internet resursiem
- pieslēguma datu pārraides ātrums lejupielādes virzienā līdz     4 Mbit/s
- pieslēguma datu pārraides ātrums augšupielādes virzienā līdz 1 Mbit/s
- 1 reāla statiskā IP adrese

Mājas Internets Luksus .............. € 17.22  
- diennakts piekļuve Latvijas un ārvalstu internet resursiem
- pieslēguma datu pārraides ātrums lejupielādes virzienā līdz     6 Mbit/s
- pieslēguma datu pārraides ātrums augšupielādes virzienā līdz 1 Mbit/s
- 1 reāla statiskā IP adrese

Mājas Internets Pro .................... € 21.88  
- diennakts piekļuve Latvijas un ārvalstu internet resursiem
- pieslēguma datu pārraides ātrums lejupielādes virzienā līdz     8 Mbit/s
- pieslēguma datu pārraides ātrums augšupielādes virzienā līdz 2 Mbit/s
- 1 reāla statiska IP adrese 

1 Kbit = 1000  bit
1 Mbit = 1000  Kbit 

 

 

 
LV    RUS